Home   Bērna attīstība   Bērna runas attīstības līmeņi

Bērna runas attīstības līmeņi

Jāņem vērā, ka, pirms bērns iemācās izrunāt pirmos vārdus, viņam jāiemācās saprast uz viņu vērsto runu. Tiek rekomendēta sekojoša runas sapratnes novērtējuma skala.

1. līmenis. Bērns ieklausās pieaugušā balsī, adekvāti reaģē uz runas intonāciju, atpazīst tuvinieku balsis (šis līmenis ir raksturīgs veselam 3-6 mēnešus vecam bērnam).

2. līmenis. Bērns saprot atsevišķus norādījumus un pakļaujas dažām vārdiskām komandām, piemēram, “iedod buču”, “nedrīkst” utt. (6-10 mēnešu vecums)

3. līmenis. Bērns zin atsevišķu priekšmetu nosaukumus (10-12 mēnešu vecums), atpazīst to attēlus (12-14 mēneši), atpazīst tos stilizētos attēlos (13-18 mēneši)

4. līmenis. Bērns saprot rīcības apzīmējumus konkrētās situācijās (piemēram, “parādi, kurš sēž un kurš guļ”), saprot divu līmeņu instrukciju (“aizej uz virtuvi un atnes krūzīti”), saprot prievārdus pierastā konkrētā situācijā (“uz kā tu sēdi?”). Bērns spēj izprast cēloņsakarības (2 gadu un 6 mēnešu vecums)

5. līmenis. Bērns saprot viņam priekšā nolasītus īsus stāstus un pasakas, ar ilustrācijām un bez tām (2 gadu 6 mēnešu – 3 gadu vecums)

6. līmenis. Bērns saprot sarežģītus, saliktus teikumus, prievārdu nozīmes ārpus pierastām konkrētām situācijām (tuvāk 4 gadu vecumam).

Gadījumā, ja bērns nesaprot runu un pats nerunā, svarīgi noteikt, kā viņš uztver žestus un mīmiku, vai izmanto to savā saziņā ar apkārtējiem. Šaubu gadījumā, lai novērtētu bērna runas attīstības līmeni, būtu nepieciešams vērsties pie logopēda. Logopēds nepieciešamības gadījumā varēs uzsākt runas terapiju vai arī varēs ieteiks optimālos risinājumus runas veiksmīgākai attīstībai.

 

Comments are closed.