Home   Archive by category 'Bērna attīstība'

Category Archives: Bērna attīstība

Kad nepieciešama logopēda palīdzība

Arvien vairāk bērnu skolas gaitas uzsāk ar nopietnām problēmām, ko vajadzēja labot jau bērnudārza vecumā. Kāpēc tā notiek? Kā pareizāk būtu rīkoties vecākiem, ja viņus bērna (ne)runāšanā kaut kas tomēr satrauc?
Tātad – kad nepieciešams logopēds?
Learn more »


Attīstošās rotaļlietas

Logopēda darbā (un attiecīgi arī – bērna attīstībā) liela nozīme ir dažādām attīstošajām rotaļlietām. Man bija prieks uzzināt, ka labas kvalitātes un pārdomātas auduma attīstošās rotaļlietas pirkstu koordinācijas un motorikas veicināšanai tiek izgatavotas arī Latvijā. Tā nu es nekautrēšos un ievietošu atsauksmi.
Learn more »


Sīkā motorika logopēdijā

Ķermeņa kustībām un runas motorikai ir vienoti mehānismi, tādēļ sīkās motorikas attīstība ir tieši saistīta ar runas attīstību un to ietekmē. Centri, kas smadzenēs atbild par kustībām un runu, ir savā starpā cieši saistīti.
Learn more »


Runas traucējumu pazīmes logopēda skatījumā

Ja runas traucējumi tiek ielaisti, to izlabošana kļūst daudz grūtāka, tāpēc, konstatējot kādas no minētajām pazīmēm (vai arī citos gadījumos, ja jūtat, ka bērns nerunā īsti tā, kā vajadzētu), būtu ļoti vēlams vērsties pie logopēda. Logopēds šādā gadījumā varēs novērtēt situāciju un ieteiks, kā labāk rīkoties tālāk.
Learn more »


Bērna runas attīstības līmeņi

Jāņem vērā, ka, pirms bērns iemācās izrunāt pirmos vārdus, viņam jāiemācās saprast uz viņu vērsto runu. Tiek rekomendēta sekojoša runas sapratnes novērtējuma skala. 1. līmenis. Bērns ieklausās pieaugušā balsī, adekvāti reaģē uz runas intonāciju, atpazīst tuvinieku balsis (šis līmenis ir raksturīgs veselam 3-6 mēnešus vecam bērnam). 2. līmenis. Bērns saprot atsevišķus norādījumus un pakļaujas dažām vārdiskām komandām, piemēram, “iedod buču”, “nedrīkst” utt. (6-10 mēnešu
Learn more »


Bērna valodas attīstība līdz 3 gadu vecumam

Ja bērnam ar normālu dzirdi 3 gadu vecumā vārdu krājums ir tikai pāris desmiti neskaidru vārdu, tad šādā gadījumā bērnam valodas apguves process ir nevis tikai aizkavēts laikā, bet gan izkropļojs kā tāds. Diemžēl, daudzi vecāki šādos gadījumos gaida sava bērna 3 gadu jubileju cerībā, ka nu bērns sāks skaidri un skaisti runāt. Šādas cerības attaisnojas diezgan reti. Jo agrāk jūs pievērsīsiet uzmanību sava
Learn more »


Kāpēc bērnam vajadzīgs logopēds?

– Lai savlaicīgi pamanītu runas traucējumus un tos novērstu. – Lai sagatavotu bērnu veiksmīgai skolas uzsākšanai. – Lai veidotu pozitīvu attieksmi pret sevi un savu valodu. Pareiza izruna sekmē vieglu, ātru sazināšanos starp cilvēkiem, nepareiza – to traucē. Kļūdaini izrunāti vārdi saista klausītāju uzmanību pie skaņu kompleksa un apgrūtina apgūt jēdzienisko pusi. Izrunas jautājumi bieži vien ir atstāti novārtā, tomēr pareiza izruna ir tikpat
Learn more »


Ko dara logopēds?

Ko dara logopēds ? – veido pareizu skaņu izrunu, – veic artikulatoros vingrinājumus (mēlei, lūpām, vaigiem. Logopēds demonstrē, bērns atdarina) – veic sīkās motorikas vingrinājumus (vingrinājumi roku pirkstiņiem) – elpošanas vingrinājumi – vārdu krājuma paplašināšana – fonemātiskās uztveres attīstīšana – pareizas runas ritma, tempa, intonācijas veidošana – lasītprasmes un rakstītprasmes uzlabošana – domāšanas procesu attīstīšana (saistībā ar valodas pilnveidošanu – spastikas mazināšana runas laikā
Learn more »