Home   Skaņu izrunas traucējumi

Skaņu izrunas traucējumi

SKAŅU IZRUNAS TRAUCĒJUMI

Skaņu izrunas traucējumi būtu jānovērš jau pirmsskolas vecumā, lai, uzsākot skolas gaitas, nebūtu problēmu ar lasīšanas un rakstīšanas procesiem. Pie pareizas skaņu izrunas veidošanas ir nepieciešams darbs ne tikai pie logopēda, bet arī sistemātisks darbs ar bērnu mājās, veicot dažādus skaņu vingrinājumus, ko izstrādājis logopēds katram bērnam individuāli. Apmēram 5 gadu vecumā bērna runai būtu jābūt skaidrai un pareizai. Visbiežāk ir sastopama skaņu: s, š, z, ž, c, dz, dž un r nepareiza izruna. Bērns šīs skaņas vai nu neizrunā vispār, vai izrunā nepareizi, neskaidri vai aizstāj ar citu skaņu.

Pirmsskolas vecumā 25%-30% bērniem ir novērojami skaņu izrunas traucējumi. Jaunākā skolas vecuma bērniem šos traucējumus novēro 19% gadījumu.

Skaņu izrunas traucējumu cēloņi var būt ļoti daudz un dažādi:

– sakodiena problēmas

– saīsināta zemmēles saitīte

– zobu defekti (lielas šķirbas starp zobiem, šķībi zobi u.c.)

– aukslēju problēmas

– lūpu īpatnības (atkārusies augšlūpa, saīsināta augšlūpa)

– polipi

– nepareiza valodas atdarināšana (saskarē ar bērniem, kuri ir jaunāki)

– divvalodība ģimenē

– fonemātiskās dzirdes nepietiekama attīstība u.c.

Katrs gadījums jāskatās un jāizvērtē individuāli. Jāizstrādā individuāla korekcijas programma katram bērnam. (Iespējams, būs nepieciešama konsultācija arī pie ortodonta vai otolaringologa).