Home   Stostīšanās

Stostīšanās

Stostīšanās ir komplekss un dziļš centrālās nervu sistēmas traucējums, ko ir samērā grūti labot. Stostīšanās nepāriet pati no sevis. Logopēds ir tikai viens no speciālistiem, kurš var palīdzēt (būtu nepieciešams paralēli apmeklēt psihologu, neirologu). Liela nozīme ir arī ģimenei, kāda attieksme ir pret bērnu, kurš stostās, kāds ir psiholoģiskais klimats ģimenē.

Latvijā stostās 1,5% cilvēku. Vecumā no 2 līdz 5 gadiem stostās 5-7% bērnu.

Galvenais uzdevums ir uzlabot runas mehānisma darbību un pozitīvi mainīt savas izjūtas un attieksmi pret sevi.

Atcerieties, ka stostīšanās ļoti reti pāriet pati no sevis. Ja pamanāt, ka Jūsu bērns stostās – tas ir ļoti, ļoti nopietni. Vislabākais iespējamais risinājums ir vienoties ar runas terapeitu par konsultāciju un uzsākt terapijas kursu. Jo agrākā bērna vecumā tas tiks darīts, jo lielāka ir pozitīva rezultāta varbūtība.

No tā, cik pareizi bērns izrunās skaņas un vārdus, ir atkarīga gan Jūsu bērna domāšana, gan arī viņa turpmākās dzīves kvalitāte.