Home   Runas traucējumu veidi

Runas traucējumu veidi

Runas traucējumu veidi var būt vairāki, tāpat kā tiem var būt atšķirīgas smaguma formas. Dažreiz tie ir viegli un tikko pamanāmi, bet citreiz – spēcīgi izteikti, acīs krītoši un traucējoši. Noteikti pievērsiet uzmanību savam bērnam, ja ir gadījies novērot kaut ko no tālāk nosauktā. Šajā gadījumā var būt lietderīgi vērsties pēc padoma pie logopēda, lai izvērtētu situāciju un pieņemtu lēmumu par turpmāko rīcību.

Runas traucējumu veidi var būt sekojoši:

  • Nepareiza skaņu izruna. Bērns nepareizi izrunā skaņas, izlaiž atsevišķas skaņas  vai tās aizstāj ar citām

  • Disgramatisms. (nesaskaņo vārdu dzimti, skaitli, locījumu, nepareiza vārdu secība teikumā, nepareizs prievārdu lietojums utt.)

  • Traucēta valodas sapratne – bērns nevar izpildīt uzdevumus bez vārdiskas instrukcijas

  • Balss ritma, tempa, intonācijas traucējumi

  • Stostīšanās jeb logoneiroze

  • Lasīšanas un rakstīšanas traucējumi

  • Neskaidra, saspringta, spastiska runa pie BCT (bērnu cerebrālām paralīzēm)