Home   Traucējumi pie bērnu cerebrālās paralīzes

Traucējumi pie bērnu cerebrālās paralīzes

Runas traucējumi bērniem pie bērnu cerebrālajām paralīzēm (BCT)

Bērnu cerebrālā paralīze ir ļoti dziļš traucējumu komplekss, kas bērnam rodas, atrodoties vēl mātes miesās, dzemdību vai post-natālajā periodā, un kam var būt daudzi iemesli. Runas traucējumi ir tikai vienas no BCT atstātajām sekām, bet ir neapšaubāmi, ka BCT atstāj dziļu iespaidu uz runas attīstību. Attiecīgi, logopēds būs tikai viens no speciālistiem, ar kuriem jāstrādā, lai BCT atstātās sekas mazinātu un bērns varētu pēc iespējas labāk iekļauties sociālajā vidē.

Runas traucējumi saistīti visbiežāk ar muskuļu tonusa izmaiņām, tās ir saistītas  ar bojājuma lokalizāciju galvas smadzenēs. Var būt spastisks, paaugstināts muskuļu tonuss, hipotonija, dostonisks muskuļu tonuss.

Parasti pie BCT (bērnu cerebrālajām paralīzēm) novēro artikulatorās motorikas traucējumus, kas var būt saistīti ar vispārējo motoriku.

– Skaņas tiek deformētas, skaņas nav vispār vai tiek jauktas.

– Ir traucēta gan patskaņu, gan līdzskaņu izruna

– Traucēta elpošanas funkcija, kas īpaši nepieciešama skaņas veidošanas procesā.

– Novēro arī runas ritma, tempa traucējumus. Runa nav melodiska.

Jāstrādā kompleksi un ilgstoši, attīstot gan artikulācijas aparāta muskulatūru (mēli, lūpas, vaigus), sīko motoriku (plaukstu, pirkstus), elpošanas vingrinājumu komplekss, sejas masāžas komplekss.

Paralēli nepieciešama sadarbība ar neirologu, fizioterapeitu, psihologu, ergoterapeitu.