Home   Articles posted by logopeds (Page 2)

logopeds

Posts bylogopeds

Bērna valodas attīstība līdz 3 gadu vecumam

Ja bērnam ar normālu dzirdi 3 gadu vecumā vārdu krājums ir tikai pāris desmiti neskaidru vārdu, tad šādā gadījumā bērnam valodas apguves process ir nevis tikai aizkavēts laikā, bet gan izkropļojs kā tāds. Diemžēl, daudzi vecāki šādos gadījumos gaida sava bērna 3 gadu jubileju cerībā, ka nu bērns sāks skaidri un skaisti runāt. Šādas cerības attaisnojas diezgan reti. Jo agrāk jūs pievērsīsiet uzmanību sava
Learn more »


Kāpēc bērnam vajadzīgs logopēds?

– Lai savlaicīgi pamanītu runas traucējumus un tos novērstu. – Lai sagatavotu bērnu veiksmīgai skolas uzsākšanai. – Lai veidotu pozitīvu attieksmi pret sevi un savu valodu. Pareiza izruna sekmē vieglu, ātru sazināšanos starp cilvēkiem, nepareiza – to traucē. Kļūdaini izrunāti vārdi saista klausītāju uzmanību pie skaņu kompleksa un apgrūtina apgūt jēdzienisko pusi. Izrunas jautājumi bieži vien ir atstāti novārtā, tomēr pareiza izruna ir tikpat
Learn more »


Ko dara logopēds?

Ko dara logopēds ? – veido pareizu skaņu izrunu, – veic artikulatoros vingrinājumus (mēlei, lūpām, vaigiem. Logopēds demonstrē, bērns atdarina) – veic sīkās motorikas vingrinājumus (vingrinājumi roku pirkstiņiem) – elpošanas vingrinājumi – vārdu krājuma paplašināšana – fonemātiskās uztveres attīstīšana – pareizas runas ritma, tempa, intonācijas veidošana – lasītprasmes un rakstītprasmes uzlabošana – domāšanas procesu attīstīšana (saistībā ar valodas pilnveidošanu – spastikas mazināšana runas laikā
Learn more »


Pasaules slavenības ar runas traucējumiem

Pasaulē ar dažādām logopēdiska rakstura problēmām saskārušās un logopēda palīdzību meklējušas arī daudzas plaši pazīstamas personības.
Learn more »