Home   Bērna attīstība   Kāpēc bērnam vajadzīgs logopēds?

Kāpēc bērnam vajadzīgs logopēds?

– Lai savlaicīgi pamanītu runas traucējumus un tos novērstu.

– Lai sagatavotu bērnu veiksmīgai skolas uzsākšanai.

– Lai veidotu pozitīvu attieksmi pret sevi un savu valodu.

Pareiza izruna sekmē vieglu, ātru sazināšanos starp cilvēkiem, nepareiza – to traucē. Kļūdaini izrunāti vārdi saista klausītāju uzmanību pie skaņu kompleksa un apgrūtina apgūt jēdzienisko pusi.

Izrunas jautājumi bieži vien ir atstāti novārtā, tomēr pareiza izruna ir tikpat nepieciešama kā pareiza rakstība. /Alīse Laua/

Logopēds- profesionāli izglītots speciālists, kura sfēra ir runas traucējumu noteikšana, profilakse un ārstēšana (koriģēšana).

 

Comments are closed.